Ogrzewanie oparte na odnawialnych źródłach energii to rozwiązanie, dzięki któremu zyskujemy długie lata bezawaryjnej pracy urządzenia przy utrzymaniu niskich kosztów. Aby to osiągnąć, potrzebujemy instalacji dobrze dobranej do naszych potrzeb oraz profesjonalnie wykonanego montażu. Jeśli decydujemy się na pompę ciepła, właściwe określenie typu i mocy urządzenia to nie wszystko – równie ważną kwestią jest podjęcie decyzji o tym, czy potrzebny będzie nam jest bufor.

Czym jest bufor do pomp ciepła?

Bufor jest izolowanym zbiornikiem na wodę, który utrzymuje stałą temperaturę. Jest umieszczany pomiędzy urządzeniem grzewczym a odbiornikami. Stosuje się go w parze nie tylko z pompami ciepła – może być z powodzeniem wykorzystany w każdym systemie pracującym w cyklach. Jego zadaniem jest umożliwienie utrzymania stałej temperatury przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości uruchamiania się urządzeń grzewczych, przez co nazywany jest również magazynem ciepła.

Jak działają magazyny cieplne?

Bufor do pompy ciepła działa jednocześnie na dwa sposoby:

  • Przechowuje gorącą wodę bezpośrednio z urządzenia grzewczego;
  • Zbiera niewykorzystaną, zimną już wodę z odbiorników.

Dzięki temu w momencie, w którym woda wraca z odbiorników, ogrzany płyn jest najpierw pobierany z bufora. Ponowne uruchomienie pompy nie następuje od razu – start cyklu ma miejsce dopiero wtedy, gdy temperatura magazynowanego płynu spadnie poniżej ustalonego poziomu. W praktyce oznacza to, że wzbudzenie urządzeń grzewczych nie będzie potrzebne za każdym razem, gdy efekt jej pracy w poprzednim cyklu nie zostanie maksymalnie wykorzystany. Instalacja jest mniej eksploatowana, jej komponenty zużywają się wolniej, a system zużywa mniej energii elektrycznej.

Bufor a komfort temperaturowy

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w których wypadkach instalowanie dodatkowego magazynu wody jest niezbędne. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wymagany przez specyfikę instalacji grzewczej zład wody – czyli jej ilość wyrażoną w litrach, która powinna przez cały czas być w układzie. Zazwyczaj wynosi ona 10 l/kW mocy urządzenia, jednak nie jest to reguła bezwzględna. Czasami rolę tę mogą z powodzeniem pełnić odbiorniki. Sytuacja komplikuje się, gdy nie mają one wystarczająco dużej pojemności lub ze względu na zmiany temperatury otoczenia mogą one być w sezonie odcinane.

Zaburzenia w utrzymaniu minimalnego przepływu przez pompę ciepła powodują, że urządzenie przestaje pracować prawidłowo. Może dojść do jego przegrzania lub taktowania – czyli sytuacji, w której cykl uruchamia się kilka lub nawet kilkanaście razy w ciągu godziny. Dochodzi wtedy do zwiększenia obrotów i znacznego obciążenia sprężarki. Jeśli urządzenie ma do dyspozycji bufor, nawet w wypadku odcięcia grzejników może pracować w stałych cyklach i utrzymać zalecany minimalny przepływ, odsyłając wodę do dobrze izolowanego magazynu.

Zwiększenie żywotności przewymiarowanych pomp

Bufor jest również niezbędny w sytuacjach, gdy na etapie projektowania doszło do przewymiarowania pompy ciepła, przez co jej w pełni efektywna praca jest utrudniona. Dodatkowy magazyn w postaci wyizolowanego zbiornika wodnego może posłużyć za ratunek dla niewłaściwie dobranych urządzeń i ustabilizować ich pracę, zapobiegając taktowaniu i przegrzewaniu. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko zbyt szybkiej eksploatacji sprężarki i innych komponentów.

Dodatkowe zastosowania

Odcięty grzejnik i zaburzenie dostępnego w obiegu zładu wody stwarza również ogromne ryzyko w czasie, gdy na zewnątrz panują ujemne temperatury. W takich sytuacjach pompa ciepła musi regularnie przeprowadzać rozmrażanie parownika – jednak odcięcie zładu wodnego jej to uniemożliwia. Bufor w takich sytuacjach może zapewnić dopływ niezbędny do odmrażania wody do pompy, pozwalając jednocześnie na zachowanie pożądanego komfortu temperaturowego w budynku.

Magazynowanie ciepła sprawdza się również doskonale w sytuacjach, gdy układ zasilany jest za pomocą fotowoltaiki. Dobrze dobrany bufor umożliwia magazynowanie gorącej wody gotowej do wykorzystania w sytuacji, gdy niemożliwe jest wygenerowanie wystarczającej ilości energii do podgrzania wody za pomocą paneli.