Nowoczesne urządzenia grzewcze i odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność ze względu na ich sprawność, bezawaryjność oraz neutralność środowiskową. Zainteresowani są nimi nie tylko ci, którzy są w trakcie inwestycji budowlanej. Ich montaż coraz częściej wykorzystywany jest również w renowacji starszych budynków. Do chętnie wybieranych instalacji należą również pompy ciepła – jednak duża różnorodność modeli dostępnych na rynku sprawia, że przed zakupem urządzenia należy przeanalizować wiele czynników, aby dobrać optymalny model dla swojego domu.

Nowoczesne urządzenia grzewcze i odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność ze względu na ich sprawność, bezawaryjność oraz neutralność środowiskową. Zainteresowani są nimi nie tylko ci, którzy są w trakcie inwestycji budowlanej. Ich montaż coraz częściej wykorzystywany jest również w renowacji starszych budynków. Do chętnie wybieranych instalacji należą również pompy ciepła – jednak duża różnorodność modeli dostępnych na rynku sprawia, że przed zakupem urządzenia należy przeanalizować wiele czynników, aby dobrać optymalny model dla swojego domu.

Parametry budynku mają znaczenie

Kluczem do doboru odpowiedniej mocy urządzeń grzewczych jest dobrze przeprowadzona, kompleksowa analiza charakterystyki budynku. W ocenie stanu faktycznego powinny zostać uwzględnione takie czynniki, jak:

  • typ budynku – dom jednorodzinny, bliźniak lub mieszkanie w bloku będą mieć inne zapotrzebowanie względem urządzeń;
  • materiał, z którego wykonana jest konstrukcja – inne pompy ciepła powinny być dobierane do domów, z drewna, a inne do murowanych;
  • izolacja i przenikalność ciepła – im lepiej zabezpieczony termicznie jest budynek, tym mniejsze będzie jego
    zapotrzebowanie energetyczne. Znaczenie ma również wiek konstrukcji, a także ilość i jakość okien oraz drzwi balkonowych;
  • wymiary budynku – znaczenie ma kubatura pomieszczeń, ilość pięter, obecność piwnic oraz strychów. Należy wziąć również pod uwagę, czy wszystkie piętra mają być stale ogrzewane.

Uwzględnienie wszystkich tych czynników pozwala nie tylko dokładnie obliczyć kubaturę, która będzie ogrzewana przez pompę ciepła, a także ustalić szczegółowo, z jakimi ubytkami temperaturowymi należy się liczyć na co dzień. Dobrym sposobem na podsumowanie informacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który pozwoli oszacować i zweryfikować przeprowadzone ustalenia.

Instalacja samodzielna czy równoległa?

Warto pamiętać o tym, że pompy ciepła mogą pracować na dwa sposoby: jako samodzielne źródło ogrzewania w domu oraz jako równoległa instalacja, która będzie wspomagać inny system. W pierwszym scenariuszu dobór mocy będzie dużo łatwiejszy. Dobór równoległego systemu jest nieco bardziej skomplikowany – wymaga bowiem określenia, jaką część zapotrzebowania temperaturowego będzie musiała pokryć pompa ciepła.

Różne typy urządzeń

Warto zauważyć, że istnieje kilka typów pomp ciepła, a każdy z nich ma inne zastosowanie. Wśród nich wyróżnia się:

  • gruntowe – pobierająca energię z niskich warstw gruntu – umieszcza się ją w odwiercie o głębokości około 0,5 metra, poniżej granicy przemarzania;
  • powietrzne – efektywne przy umiarkowanych temperaturach środowiska. Jej funkcjonowanie oparte jest na czynniku gazowym, który generuje energię poprzez zmianę postaci podczas krążenia pomiędzy sprężarką a zaworem rozprężnym.

Dobór urządzenia pod względem typu odbywa się z uwzględnieniem otoczenia budynku i lokalnych warunków naturalnych.

Codzienny komfort mieszkańców

Właściwości budynku nie są jedynym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas dobierania pompy ciepła. Należy pamiętać również o tym, że stała temperatura w pomieszczeniach wpływa na komfort mieszkańców, dlatego jeśli mamy szczególne wymagania lub preferencje, warto uwzględnić to podczas wyboru mocy urządzenia. Instalacja odpowiada również za ogrzewanie wody, a jej zużycie w dużej mierze zależy od ilości mieszkańców – nie należy więc pomijać również tego czynnika.

Dlaczego odpowiedni dobór pompy ciepła jest ważny?

Wybór urządzenia o odpowiedniej mocy jest szczególnie ważny i powinien być dokonywany przez profesjonalistów. Nie powinniśmy bagatelizować również firmy, która przeprowadzi dla nas montaż i udzieli doradztwa. Źle dopasowana do budynku instalacja może prowadzić do poważnych konsekwencji. Niektóre będą odczuwalne bezpośrednio po uruchomieniu systemu, a inne mogą objawiać się po wielu miesiącach.

Pompa ciepła o zbyt niskiej mocy nie będzie w stanie zapewnić optymalnej temperatury w domu i podgrzać wody. Konieczne wtedy będzie zainwestowanie w dodatkowy system ogrzewania i wzrost stałych wydatków. Przewymiarowanie urządzenia i jego zbyt wysoka moc z kolei prowadzi do wymuszenia pracy w krótkich, często powtarzających się cyklach. Taka sytuacja to prosta droga do większej eksploatacji instalacji, a co za tym idzie – występowania awarii.